Батман Ю.А. (30-31.10.2013, Полтава)

30 жовтня 2013 року в м. Полтава розпочала роботу науково-практична конференція з міжнародною участю «Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку». Серед  538 учасників конференції є представники з інших держав: Швейцарії, Грузії, Молдови.
Мета конференції: об’єднати науково-дослідні роботи фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, державних лікувальних установ, представників міжнародних науково-дослідних інститутів, які займаються вдосконаленням питань якості та безпеки медичної допомоги новонародженим.
Наукова тематика конференції:
І. Структурно-організаційні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим:
 Досвід роботи новостворених перинатальних центрів ІІІ рівня.
 Структура, штати та організація роботи відділень інтенсивної терапії новонароджених перинатальних центрів ІІІ рівня.
 Організація перинатальних центрів ІІ рівня.
 Центри катамнестичного спостереження: досвід роботи, проблеми.
ІІ. Якість та безпека пацієнтів під час лікувально-діагностичного процесу:
  Етичні питання. 
 Дихальна недостатність.
 Реанімація та невідкладні стани.
 Порушення гемодинаміки.
 Вроджені захворювання серця.Ранні та пізні інфекції, системне запалення та сепсис.
 Неврологічні критичні стани.
 Метаболізм, харчування, ендокринологія.
 Віддалені наслідки лікування новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії.
 Фармакологія. Сестринський процес при наданні медичної допомоги новонародженим
ІІІ. Сучасні освітні медичні технології зі забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим
 Організації наукових досліджень в неонатології.
 Телемедицина та інформаційні технології.
 Тренінгові центри.
Під час роботи конференції представлені до розгляду та затвердження наступні документи: стандарти до дизайну відділень інтенсивної терапії новонароджених та штати, організація роботи, моніторинг за хворими та передчасно народженими дітьми; концепція катамнестичного спостереження за новонародженими, які народились хворими або передчасно,протоколи ентерального харчування новонароджених, профілактики респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції; доповнення до національних протоколів «Дихальні розлади у новонароджених» та «Жовтяниця новонароджених».
Заплановані заходи:
І. Круглий стіл розширеного засідання Асоціації неонатологів України, розгляд та затвердження документів (1. 11. 2013 р.):
 Стандарти до дизайну відділень інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду.
 Положення про центр катамнестичного спостереження. Структура. Штати.
 Організація роботи. Моніторинг за хворими та передчасно народженими дітьми.
 Профілактика та лікування пізніх інфекцій.
 Протокол ентерального та парентерального харчування новонароджених.
 Протоколи лікування БЛД, анемії, дисбіозу, рахіту, профілактика РСВІ.
ІІ. Сателітні засідання з майстер класи.
Доповіді:
1. Особливості ранньої екстреної адаптації новонароджених від от матерів з відшаруванням плаценти  —   проф. Ю.А. Батман (м. Донецьк, Україна) 
2. Вентрикулосубгалеальне дренування в лікуванні  внутрішньошлуночкових крововиливів у новонароджених —  А.М. Кардаш, Ю.А. Батман, С.Н. Кузнецов (м. Донецьк, Україна)
Приймав участь в роботі оргкомітету, модератором на секціях та засіданні правління Ассоціаціі неонатологів Украіни.
зав.каф. неонатології,
проф. Батман Ю.А.

Просмотров 52