Вишнивецкий И.И. (01-05.09.2012, Вена, Австрия)

З В І Т

про закордонне відрядження

Тема заходу: Щорічний конгрес Європейського респіраторного товариства (Annual ERS Congress).

Місце проведення заходу: Відень (Австрія).

Дата проведення: 1-5 вересня 2012 року.

Хронічні захворювання респіраторної системи через пов’язаний із ними медико-соціальний збиток стали одним із найбільш важливих програмних пріоритетів ВООЗ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – одна з найбільш серйозних медико-соціальних проблем як у нашій країні, так і в усьому світі. Її актуальність зумовлена насамперед надзвичайно високими показниками поширеності, інвалідизації та смертності від цього захворювання, в основі яких лежить недостатня увага до питань профілактики (боротьби з курінням), несвоєчасна діагностика та відсутність адекватного лікування. Через несвоєчасне виявлення ХОЗЛ, неадекватне лікування або навіть його відсутність проблема ХОЗЛ не тільки не наближається до свого вирішення, але і стає все більш гострою. Смертність, пов’язана з ХОЗЛ, стрімко зростає з кожним роком. За прогнозами експертів, до 2020 року це захворювання переміститься з четвертого на третє місце в структурі загальної смертності. За даними ВООЗ, в 2007 році не менш 210 млн. осіб у світі страждали на ХОЗЛ.

Пізнє й недостатнє виявлення ХОЗЛ характерно для всіх, навіть найрозвиненіших, країн світу. Але особливо актуальним це питання є в Україні, де поширеність основних факторів ризику (тютюнопаління, несприятливих екологічних і професійних впливів) є чи не найбільшою в Європі.

На Конгресі були повідомлені результати науково-дослідних робіт, що виконувалися в ДонНМУ: усна доповідь “Differences in the recommended initial therapy of COPD according to GOLD 2006 and 2011 revisions”; а також доповідь у тематичній поcтерній сесії стосовно якості діагностики ХОЗЛ в Україні.

Також була отримана актуальна та вичерпна інформація про сучасні підходи до діагностики і лікування розповсюджених і соціально значущих захворювань дихальної системи, що можна запровадити в Україні та підвищити якість надання медичної допомоги.

Доцент кафедри внутрішніх хвороб і загальної практики – сімейної медицини ФІПО Вишнивецький Іван Іванович

Просмотров 63