Волошкова Н.В. (21-28.07.2013, Манчестер, Великобритания)

24-й Міжнародний конгрес з історії науки, технології та медицини, 21-28.07.2013, м. Манчестер, Об’єднане Королівство)

Міжнародний Конгрес з історії науки, технології та медицини є найбільш авторитетним науковим заходом в світі в сфері історії науки, який відбувається кожні чотири роки в одному із провідних університетів світу.
24-й Міжнародний Конгрес проходив у Манчестерському університеті, одному з найкращих університетів Великої Британії, що стрімко розвивається і з кожним роком набуває все більшого визнання серед світової академічної спільноти. Конгрес проводився під егідою Міжнародного об’єднання з історії та філософії науки. Провідними установами, що відповідали за організацію Конгресу у Манчестері, виступили Британське товариство з історії науки, технології та медицини і Центр історії науки, технології та медицини Манчестерського університету.
24-й Міжнародний Конгрес став найбільш численним заходом за всю історію проведення Конгресу. В роботі Конгресу прийняли участь 1758 делегатів, які представляли провідні наукові (в тому числі і медичні) установи країн Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Африки, Австралії. Впродовж тижня було представлено 1400 усних докладів на 411 засіданнях різного формату (симпозіумах, секційних засіданнях, круглих столах, дискусійних клубах). Історії медицини було присвячено понад 50 секційних засідань. Широка тематика докладів виявила три приоритетні напрями розвитку в історії науки, технології та медицини.
По-перше, аналіз виступів показав чітку тенденцію в світовій науці до розвитку міждисциплінарних досліджень, які надають можливість історикам науки та медицини розширити коло своїх досліджень, застосовуючи сучасні наукові методи. Велика увага надається подальшій гуманітаризації технічної й медичної освіти майбутніх спеціалістів.
По-друге, велику кількість докладів було присвячено питанням створення й функціювання наукових цифрових баз даних, інтернет-ресурсів та інтернет-бібліотек з історії науки та медицини, які розробляються науковими командами і дослідницькими групами в рамках наукових проектів університетів. Таким дослідницьким проектам надається приоритетна увага і фінансова підтримка, що свідчить про велику перспективу розвитку цієї сфери.
По-третє, учасники Конгресу проявили велику зацікавленість щодо симпозіумів і засідань, де розглядались і виносились на обговорення питання подальшого розвитку музеїв історії науки, промисловості та медицини, їх ролі у вихованні молодшого покоління та новітніх методиках розповсюдження наукового знання серед широких верств населення.
Результати відрядження
На конгресі я виступила з усною доповіддю на тему «На перехресті літератури й медицини: Т.Смоллет в історії морської медицини XVIII століття» (The crossroads of literature and medicine: T. Smollett in the history of naval medicine in the eighteenth century) в рамках секційного засідання «Літературні джерела в історії науки, технології та медицини». Роботою цього секційного засідання, де також виступили зі своїми доповідями делегати з Італії, Бразилії та Іспанії, керувала знаний науковець із світовим ім’ям та автор багатьох монографій з історії науки та медицини, професор Лондонського Королівського коледжу Людмила Йорданова (Ludmilla Jordanova). Інтерес і бажання науковця такого рівня керувати секцією, що присвячена міждисциплінарним дослідженням з історії науки та медицини, свідчить про високий рівень представлених докладів та велику відповідальність, яку відчували всі доповідачі, які представляли наукові установи своїх країн. Доповіді, які було зроблено під час роботи цієї секції, виявили великий інтерес аудиторії та визвали купу запитань і жваве обговорення. Я пишаюсь тим, що Донецький національний медичний університет було гідно представлено на цьому визначному науковому заході всесвітнього масштабу.
Також я отримала дозвіл попрацювати з архівними матеріалами, що знаходяться у всесвітньо відомій історичній бібліотеці Джона Райленда (John Ryland’s Library), яка зараз є складовою частиною Манчестерського університету, і мала можливість ознайомитися з унікальними архівами XVIII століття.
І, безумовно, було дуже приємно побувати в Манчестері, який є не тільки батьківщиною відомого британського футбольного клубу, але містом з багатовіковою історією, де живуть щирі та дружелюбні люди.
Хочу висловити велику подяку ректорові університету професору Думанському Ю.В. за надання можливості виступити з доповіддю на Конгресі.

старший викладач кафедри іноземних та латинської мов
кандидат історичних наук
Волошкова Н.В.

Просмотров 53