Дубовик А.В. (24-27.06.2013, Дубровник, Хорватия)

 

Тема заходу: навчальний курс Європейського товариства ORPHEUS «Responsible Conduct in Research» («Відповідальність у наукових дослідженнях»), присвячений найбільш актуальним питанням біоетики наукових досліджень в програмі навчання аспірантів, правилам планування та написання наукових робіт, їх публікації, методики доповіді результатів досліджень, позиції UNESCO в медичних дослідженнях .
Стисла довідка за темою проведення
Починаючи з 2004 року в Європі проводиться активна робота щодо гармонізації післядипломної освіти і докторських досліджень у сфері біомедицини й охорони здоров’я. Передумовою цієї роботи стало проведення порівняльного аналізу програм підготовки наукових кадрів в університетах різних країн. Останній показав, що докторські програми дуже відрізняються одна від одної та навіть академічна наукова ступінь PhD має різне значення і наповнення в різних країнах Європи. Проведення конференції представників 25 університетів 16 європейських країн призвело до висновку про необхідність перегляду та стандартизації європейських програм підготовки наукових кадрів. Результатом такого рішення стало прийняття Декларації про гармонізацію докторських досліджень в медицині та охороні здоров’я (Загребська декларація), що містить першу європейську угоду про те, як повинні виглядати докторські дослідження. Це рішення багато в чому узгоджується з вимогами Болонського процесу, який регламентує реалізацію 3-го рівня навчання — на етапі аспірантури.
Однією з ідейних і виконавчих структур в реалізації завдань Загребської декларації стало Європейське товариство докторських досліджень під назвою ORPHEUS. Дана організація щорічно проводить конференції з питань оптимізації докторських досліджень в медицині. Основними напрямками діяльності організації є вдосконалення докторських програм, формування стандартів внутрішнього і зовнішнього оцінювання програм навчання в аспірантурі, оптимізація та адаптація програм підготовки наукових кадрів до умов клінічної медицини, біомедицини та охорони здоров’я. Цілі організації ORPHEUS включають інформаційну підтримку та консультування з питань підготовки наукових кадрів у різних країнах Європи, реалізація програми впровадження інновацій в наукову й освітню сферу медицини, дисемінація результатів наукових досліджень в галузі біомедицини та охорони здоров’я, інтеграція європейських університетів за принципами білатерального і багатостороннього співробітництва, формування спільних докторських програм і реалізація спільних наукових проектів, узгодження докторських програм в галузі біомедицини та охорони здоров’я. Кінцевим результатом такої діяльності є підвищення мобільності кандидатів на докторський ступінь і науковців університетів в Європі, підвищення якості підготовки наукових кадрів і докторських досліджень.
Важливі для України питання
Вивчення досвіду і змісту європейських докторських програм є основною для розробки власних ефективних програм та планів підготовки наукових кадрів та реформування системи аспірантури в Україні. Це дозволить суттєво підвищити якість підготовки науково-педагогічних кадрів.
Можливість співпраці (навчання, стажування, виконання наукових досліджень) з європейськими університетами є запорукою підвищення мобільності наукових співробітників університетів України, відкритості навчання на етапі післядипломної освіти, важливим фактором євроінтеграції медичних вузів України та підвищення якості та рівня наукових досліджень в Україні.
Результати відрядження
Під час триденного курсу навчання були отримані знання щодо організації та можливості реформування програми навчання в аспірантурі в умовах нашої держави. Донецький національний медичний університет є членом ORPHEUS на протязі одного року, за цей час відбуваються позитивні зміни в системі навчання аспірантів, її наближення до загальноєвропейської системи навчання PhD студентів. На семінарі обговорювалась доцільність введення в програму аспірантури різноманітних обов’язкових та факультативних курсів, кількість годин, що потрібно на них виділяти.
Одним із дуже важливих напрямків, на мій погляд, був курс по правилам написання та друкування наукових статей у міжнародних медичних виданнях, питання фальсифікації даних та проблеми біостатистики. Ці знання відкривають нові можливості для поширення наукових результатів молодих вчених у всесвітню медичну літературу.
Як аспірант я виграла гранд на участь в даному навчальному курсі від організації-засновника ORPHEUS.
Особисто висловлюю подяку ректорові Донецького національного медичного університету ім. М.Горького чл.- кор. НАМН України, професорові Ю.В. Думанському за надану можливість приймати участь у цьому семінарі.
Я аспірант 3-го року навчання, дуже приємно бачити такі значні зміни в системі навчання аспірантів нашого університету, їх глобалізацію та націленість до загальноєвропейських стандартів. Особисто мені хотілось би зараз бути на першому році навчання в якості аспіранта, щоби мати можливість пройти цей шлях на абсолютно новому рівні, скористатися новими можливостями та проявити себе.
Також протягом навчання було проведено переговори щодо можливості стажування молодих науковців у вузах Європи, створення умов для співпраці з вузами Європи у науковій та освітній галузях.

Аспірант кафедри пропедевтичної і внутрішньої медицини
Донецького національного медичного університету ім. М.Горького Г.В. Дубовик

Просмотров 57