Карлова Т.Е. (04-05.12.2013, Горловка)

4-5 грудня у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулося «свято романської філології» (II Міжнародна науково-практична конференція «Романська філологія та сучасний освітній простір»), яке не просто стало нагодою висловитися з приводу актуальних проблем мовознавства, обмінятися досвідом, але й дало чудову можливість спілкування французькою та іспанською мовами.
Робота конференції велася у двох напрямах: лінгвістичний і методичний. Було проведено три майстер-класи, присвячені актуальним питанням методики викладання іноземних мов з використанням сучасних технічних засобів.
Мене було призначено керівником секційного засідання і, як керівник, я приймала активну участь у дискусії по кожному з представлених докладів.
Моя доповідь за темою «A propos des notions “invariant” et “prototype”» супроводжувалася презентацією теж французькою мовою, що значно полегшувало сприйняття матеріалу іноземною мовою.
Загалом, конференція пройшла на високому рівні, надавши змогу поповнення новими ідеями, перегляду поглядів і стимулювання подальших наукових і методичних пошуків. Я дуже рада, що змогла гідно представити наш Університет.

Карлова Т.Є.
к. філол. наук, викладач
кафедри іноземних і латинської мов

Просмотров 27