Коваль А.П. (Сплит, Хорватия)

Всесвітнє товариство кардіо-торакальних хірургів було створено у 1990 році.

Основоположною концепції суспільства була необхідність мати по-справжньому міжнародний форум для обміну ідеями та прогресу в медичній допомозі і дослідженнях, без географічної упередженості.

Цьогорічний конгрес відбувся у м. Спліт (Хорватія). У ньому прийняло участь біля тисячі кардіохірургів та кардіологів з усього світу від США до Японії. У доповідях були наведені результати найновітніших досліджень не тільки у галузі хірургічних втручань, але й транспланталогії, клітинних технологій, біоінноваційних систем та ін.

Надана можливість участі у конгресі всесвітнього масштабу дозволила мені отримати нові знання, щодо введення та лікування пацієнтів з вродженими вадами серця, підвищити рівень власних знань та навичок щодо наданої патології з наступним впровадженням в роботу нашого університету. Також мені була надана можливість виступити з усною та постерною доповідями, що дозволило мені освітити наукові здобутки нашої установи. Результати моєї наукової праці, щодо можливої ролі токсичних речовин у порушенні кардіогенеза у дітей з мальформаціями кардіоваскулярної системи, були сприйняти відомими дитячими кардіохірургами з провідних кардіохірургічних центрів світу з великою зацікавленістю, була відмічена іноваційність наших досліджень. Представлені доповіді були опубліковані у міжнародному журналі «Кардіоторакальна хірургія».

Дуже вдячна за підтримку та допомогу ректору університету професору Думанському Ю.В. і науковому керівнику – зав. кафедрою педіатрії ННІПО, професору Нагорній Н.В.

Просмотров 58