Натрус Л.В. (04-05.03.2014, Киев)

 
04 – 05 березня 2014 року у місті Київ проходила ІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні». Організатори конференції — МОЗ України, Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини, НДСЛ «Охматдит» МОЗ України поставили мету — узгодження стратегії щодо розбудови системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні, ознайомлення з сучасними підходами до планування та управління якістю лабораторних досліджень, узагальнення набутого досвіду.
В роботі конференції приймали участь понад 220 фахівці лабораторної служби України. Це були фахівці медичних лабораторій закладів охорони здоров’я, які брали участь в програмах зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень (МПР), що проводилися в Україні протягом 2013 р., провідні фахівці метрологічної служби МОЗ України та члени Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини. Активну участь в роботі конференції також приймали закордонні колеги з Росії, Італії, Польщі та Германії. Професор Мошкін О.В. з НДІ нейрохірургії ім. академіка М.Н. Бурденка РАМП, Росія, доповідав про Концепцію референтних інтервалів, біологічну варіацію та забезпечення аналітичної якості. Mario Plebani (Департамент лабораторної медицини Університету Падуї, Італія) про важливість гармонізації в лабораторній медицині. Miriam Mende з Інституту молекулярної медицини (Німеччина) зробила дві доповіді відносно діагностики аутоімунних захворювань та стратегії та методів досліджень через визначення аутоантитіл
В ході роботи конференції на пленарних засіданнях та симпозіумах були представлені тенденції розвитку та основні проблеми сучасної лабораторної медицини, пропонована концепція стратегії менеджменту якості в лабораторній медицині, розглянуті питання стандартизації та гармонізації в лабораторній медицині.
Окремим питанням були проаналізовані результати перевірки якості лабораторного забезпечення в країні з використанням досвіду програм МПР.
Роботи секційних засідань були спрямовані на вузькі напрямки і окремо присвячені питанням сучасної лабораторної діагностики в клінічній хімії, імунохімії, мікробіології, лабораторній генетиці, лабораторній токсикології.
Багато уваги приділялося підходам до створення оперативної системи виявлення лабораторних помилок та проведення корегуючих дій, створення надійних та безпечних аналітичних систем та загальним підходам до забезпечення якості всіх етапів лабораторного процесу.
В роботі конференції активну участь приймали співробітники кафедри клінічної лабораторної діагностики ДонНМУ. Завідувачка кафедри, професор Л.В.Натрус очолювала пленарне засідання 5 березня та виступила з обговоренням стану лабораторної діагностики аутоімунних процесів в сучасній клініці та можливостей виконання цих досліджень в Донецький області. Асистенти кафедри П.А.Чорновол та А.В.Федорова приймали активну участь в дискусіях усіх доповідей, та особливо результатах якості лабораторного забезпечення МПР у яких регулярно приймає участь відділення лабораторних досліджень Університетської клініки ДонНМУ.

Завідувачка кафедри
клінічної лабораторної діагностики ДонНМУ
професор Л.В.Натрус

Просмотров 55