Панасенко К.В. (19.03.2014, Горловка)

 
19 березня у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулася Міжнародна наукова конференція присвячена 65-річчю Горлівського інституту іноземних мов та 75-річчю Донбасського державного педагогічного університету, яка надала можливість висловитися з приводу актуальних проблем мовознавства та перекладознавства.
Конференція була присвячена питанням загального мовознавства, перекладознавства, психолінгвістики тощо. Представлені доповіді ґрунтувалися на досвіді перекладу наукової та технічної літератури. Обговорювалися проблеми перекладу наукової літератури та особливості перекладу термінів в різних галузях знань.
Я виступила з доповіддю «Лексичні прийоми перекладу науково-технічної літератури» на секційному засіданні «Проблеми номінації, термінологізації». Моя доповідь супроводжувалася презентацією, що полегшувало сприйняття матеріалу.
Загалом, конференція пройшла на високому рівні, надавши змогу поповнення новими ідеями, перегляду поглядів і стимулювання подальших наукових і методичних пошуків.

Просмотров 28