Романенко Т.А. (20-21.12.2012, Киев)

Звіт
про відрядження доцента кафедри інфекційних хвороб і епідеміології
Романенко Томари Анатольовни, яка прийняла участь в роботі міжнародної конференції «Актуальні питання впровадження сучасної стратегії інфекційного контролю за туберкульозом в умовах реформування системи охорони здоров’я та медичної освіти», присвяченої 80-річчю кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Конференція відбулася 20-21 грудня 2012 року в м. Києві.

Туберкульоз – це складна проблема для держав усього світу, у тому числі й для України. Останнім часом погіршилась епідемічна ситуація з туберкульозу, особливо в країнах Східної Європи. Щороку в світі виявляють від 7 до 10 млн. осіб, що вперше захворіли на туберкульоз, від якого помирає близько 3 млн. Загальна кількість хворих на туберкульоз сягає 50-60 млн. осіб. В Україні щороку реєструється близько 32 тис. нових випадків захворювання, а від туберкульозу помирає близько 7,5 тис. життів, показник захворюваності перевищує 60 випадків на 100 тис. нас.
Вірогідність інфікування Mycobacterium tuberculosis залежить від числа інфікованих крапель (ядер) в одиниці об’єму, тобто від щільності інфекційних часточок та від тривалості контакту сприйнятливих організмів з цими контагіозними часточками. Працівники охорони здоров’я – важливий сегмент популяції з підвищеним ризиком захворюваності на туберкульоз. Зменшення ризику інфікування – важливий вплив на захворюваність туберкульозом. Інфекційний контроль за туберкульозом – це сукупність заходів, спрямованих на мінімізацію ризику розповсюдження туберкульозу серед населення.
Інфекційний контроль за туберкульозом є важливою складовою стратегії ВООЗ з програмної протидії мультирезистентному туберкульозу та стратегії «Три І» (інтенсивне виявлення, інфекційний контроль, профілактичне лікування ізоніазидом) щодо спільних заходів по боротьбі з ТБ/ВІЛ.
У 2010 році за підтримки USAID Україна зробила значний крок вперед в розвитку нормативної бази з питань інфекційного контролю, створивши стандарт з інфекційного контролю за туберкульозом. У 2011 році проект, що фінансувався USAID, провів конференцію з питань інфекційного контролю для спеціалістів з туберкульозу. Метою конференції була презентація нових стандартів інфекційного контролю представникам протитуберкульозних закладів та державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) України. Результатом конференції стала розробка планів з інфекційного контролю у більппості протитуберкульозних закладів в усій країні. Проте, як свідчить досвід Проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», плани з інфекційного контролю не були ефективними та не впроваджувалися. Основна причина – відсутність технічної підтримки медичних закладів з боку СЕС та застарілі нормативи СЕС, що не відповідають новим стандартам інфекційного контролю.
3а результатами круглого столу з питань інфекційного контролю, який проводився у вересні 2012року, було рекомендовано провести тренінги з інфекційного контролю для персоналу СЕС, а також ввести викладання сучасних підходів до інфекційного контролю в офіційну програму підготовки медичних спеціалістів, щоб забезпечити стабільність змін у підходах до інфекційного контролю за туберкульозом в Україні. Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» створив робочі групи з аналізу нормативів СЕС по туберкульозу та розробки навчальних матеріалів з інфекційного контролю для лабораторій та медичних закладів.
Поточне реформування СЕС та системи медичної освіти дає Проекту можливість зібрати за одним столом епідеміологів, науковців та представників академічних кіл, щоб вплинути на нормативну базу з інфекційного контролю, посилити програму підготовки медичних спеціалістів, а також покращити впровадження планів та заходів з інфекційного контролю за туберкульозом на місцях.
У роботі конференції взяли участь понад 100 провідних вчених і фахівців у галузі епідеміології, мікробіології, загальної та комунальної гігієни, фтизіатрії, інфекційних хвороб, завідувачі та завучі кафедр інфекційних хвороб і епідеміології вищих медичних навчальних закладів України, представники Міністерства охорони здоров’я України, центрального апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головні санітарні лікарі та заступники головних санітарних лікарів різних областей України, завідувачі відділів особливо небезпечних інфекцій обласних санітарно-епідеміологічних станцій, члени Правління Українського наукового медичного товариства епідеміологів, мікробіологів і паразитологів ім. Д.К. Заболотного, керівництво і співробітники Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».
Під час конференції були заслухані доповіді, присвячені поточній епідемічній ситуації з туберкульозу в Україні; сучасному стану та перспективам подальшого впровадження міжнародних стандартів інфекційного контролю за туберкульозом в Україні; ролі профільних кафедр ВМНЗ III-IV рівнів акредитації у розробці навчальних програм з інфекційного контролю за туберкульозом для студентів, що навчаються за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»; міжнародним підходам до біобезпеки роботи баклабораторій; аналізу нормативної документації з питань інфекційного контролю за туберкульозом в Україні; ролі Державної санітарно-епідеміологічної служби України у впровадженні, моніторингу та оцінюванні інфекційного контролю за туберкульозом; підходам до персональної безпеки в рамках політики ВООЗ з інфекційного контролю.
В рамках конференції відбулася нарада завідувачів профільних кафедр епідеміології та учбових доцентів з епідеміології та засідання Президії Українського науково-медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного під головуванням Колеснікової І.П., завідувачки кафедри епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця та Фролова А.Ф., голови Українського науково-медичного товариства епідеміологів, мікробіологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного. Було констатовано необхідність викладання питань профілактики туберкульозу з епідеміологічних позицій, внесено корективи до розроблених спеціалістами провідної кафедри епідеміології типової програми навчальної дисципліни «Основи інфекційного контролю за туберкульозом» для студентів 6 курсу, які навчаються за спеціальністю «лікувальна справа» і «педіатрія», та типової програми навчальної дисципліни «Інфекційний контроль за туберкульозом» для студентів 6 курсу, які навчаються за спеціальністю «медико-профілактична справа».
На підставі колегіального розгляду сучасного стану впровадження в Україні стратегії інфекційного контролю за туберкульозом, рекомендованої ВООЗ, учасники конференції вирішили:
1. Звернутися з клопотанням до Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань щодо необхідності розробки звітних форм про виконання заходів (планів) інфекційного контролю за туберкульозом в Україні.
2. Звернутися з клопотанням до Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо організації розробки національного посібника із практичного застосування Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом, затвердженого Наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010.
3. Звернутися з клопотанням до Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань щодо можливості створення реєстру протитуберкульозних закладів і центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, що братимуть участь у Пілотному проекті інфекційного контролю за туберкульозом, за технічної підтримки Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».
4. Звернутися з клопотанням до Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань щодо доцільності щоквартального випуску інформаційного бюлетеня «Інфекційний контроль», за технічної підтримки Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».
5. Звернутися до МОЗ України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо визначення пріоритетності розробки та затвердження нормативної документації з питань інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах та епідемічних осередках туберкульозу.
6. Затвердити типову програму курсу за вибором «Основи інфекційного контролю за туберкульозом» для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації зі спеціальності 7.110101 – «Лікувальна справа» та 7.110104 – «Педіатрія» (6 року навчання), напряму підготовки 1101 «Медицина», що представлена колективом авторів кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
7. Затвердити типову програму курсу за вибором «Інфекційний контроль за туберкульозом» для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації (спеціальність: 7.110105 «Медико-профілактична справа», 6 рік навчання), що представлена колективом авторів кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
8. Затвердити зміни до типової програми з навчальної дисципліни «Епідеміологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації зі спеціальності 7.110105 «Медико-профілактична справа», а саме тему №17 «Структура, функції та організація роботи дезінфекційної станції (відділу)» замінити на тему «Основи інфекційного контролю за туберкульозом».
9. Просити опорну кафедру з викладання навчальної дисципліни «Епідеміологія» у вищих медичних навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей 7.110101 – «Лікувальна справа», 7.110104 – «Педіатрія», 7.110105 – «Медико-профілактична справа» (кафедра епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач – д.мед.н., проф. Колеснікова І.П.) розробити методичне забезпечення до практичних занять курсів за вибором «Інфекційний контроль за туберкульозом» та «Основи інфекційного контролю за туберкульозом» і після затвердження надати його профільним кафедрам для впровадження в навчальний процес.
10. Просити опорну кафедру з післядипломної освіти (кафедра загальної гігієни та епідеміології Харківської медичної академії післядипломної освіти, завідувач – д.мед.н., проф. Карабан О.М.) внести зміни до типової навчальної програми з інтернатури зі спеціальності «Епідеміологія», а саме передбачити викладання питань інфекційного контролю за туберкульозом в межах 36-42 академічних годин.
11. Просити опорну кафедру з викладання навчальної дисципліни «Епідеміологія» (кафедра епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач – д.мед.н., проф. Колеснікова І.П.) внести зміни до програм та навчальних планів підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації, а саме передбачити викладання питань інфекційного контролю за туберкульозом.

Просмотров 69