Удод О.А., Косарева Л.И. (14-15.03.2013, Полтава)

14-15 березня 2013 року у м.Полтава відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання». Організатор конференції ВДНЗ України «Українська медичнастоматологічна академія».У рамках конференції працювало одночасно декілька секцій.

15 березня у складі ІІ секції «Особливості організації навчального процесу для іноземних громадян у вищихнавчальних закладах», яка проходила у приміщенні музею кафедри анатомії людини УМСА, були обговорені особливості організації навчального процесу для іноземних громадян у вищих навчальних закладах. Доповідь авторів Думанського Ю.В., Удода О.А., Косарєвої Л.І. (ДонНМУ) «Система программно-целевогоуправлениякачествомподготовкиспециалиста-стоматолога» викликала зацікавленість аудиторії, наприкінці доповіді відбулася дискусія.

 

 

Завідувач кафедри пропедевтичної стоматології, професор Удод О.А.,

професор кафедри терапевтичної стоматології, доцент Косарєва Л.І.

Просмотров 56