Усенко Н.О., Коваль О.П. (20.04.2013, Санкт-Петербург, Россия)

1. Тема заходу: Всеросійська медико-біологічна наукова конференція молодих вчених «Фундаментальна наука і клінічна медицина» (XVI Всеросійська конференція «Людина та її здоров’я»)

2. Місце проведення заходу: Санкт-Петербург (Росія).

3. Дата проведення: 20 квітня 2013 року.

4. Стисла довідка за темою проведення

Метою конференції є залучення молодих дослідників до вирішення актуальних завдань сучасної науки, інтеграція вищої освіти та фундаментальної науки з усіх куточків Росії та закордонних держав, в тому числі, України.

Надається можливість подання стендових доповідей і широкого обговорення результатів робіт молодих вчених, координація їх діяльності, сприяння у підвищенні наукового і професійного рівня. Розглядатимуться найбільш актуальні питання, присвячені широкому колу проблем усіх галузей фундаментальних наук, клінічної та профілактичної медицини, в тому числі, проблемам педіатрії.

Актуальною проблемою сучасної клінічної педіатрії як у медичному, так і в соціально-демографічному аспектах у всьому світі, є вроджені вади розвитку (ВВР). Їх частота за даними EuropeanSurveillanceofCongenitalAnomalies (EUROCAT) досягає 23,8 випадків на 1000 новонароджених. Їх наявність може стати причиною смерті плода, новонародженого, а також дитини будь-якого віку, завжди знижує якість життя дітей та їх сімей, вимагає тривалого і дорогого медичного і соціального забезпечення. ВВР є провідною причиною

Найбільш частими в структурі ВВР є вроджені вади розвитку серця та магістральних судин (ВВСіМС), досягаючи до 30%. При звичайному перебігу ВВСіМС 40-70% хворих помирають до 1 року, при цьому половина з них — не доживає до 1 місяця. Останні десятиліття в світі і в Україні значимими є успіхи кардіохірургії в корекції і подальшій реабілітації хворих з ВВСіМС. Однак рішення обговорюваної проблеми більш перспективне при усуненні можливих причинних факторів мальформацій серцево-судинної системи, одним з яких може бути патологічна зміна макро-і мікроелементів в організмі вагітної і плоду.

Важливі для України питання

Конференція сприяє розвитку науково-технічної діяльності, ознайомленню наукової громадськості з результатами досліджень молодих вчених, підготовці наукових кадрів.

Дані зарубіжної та вітчизняної літератури свідчать про зростання частоти ВВСіМС в останні десятиліття в світі, в Україні, в тому числі в Донбасі, а також про збільшення частоти складних комбінованих аномалій розвитку. Зараз все частіше з’являються відомості про вплив несприятливих зовні середовищних факторів як на кардіогенез, так і функціональний стан серцево-судинної системи в постнатальному періоді. На сьогодні відомо 108 997 токсичних субстанцій, які можуть мати тератогенний вплив на плід і порушити ембріо-, в тому числі кардіогенез. Зменшення частоти ВВСіМС знизить число ранньої інвалідизації дітей, і таким чином, значних фінансових витрат держави. Це, в свою чергу, зменшить несприятливий вплив і на генофонд населення в загальносвітовому масштабі.

5. Результати відрядження

На конференції були представлені доповіді молодих вчених в медико-біологічній та клінічній секціях, що дозволило обмінятися науковою інформацією, встановити наукові контакти. Ознайомлення з міжнародним досвідом рішення різних педіатричних проблем дозволить на практиці підвищити ефективність діагностичних та лікувальних заходів у нашій країні.

У рамках конференції «Фундаментальна наука і клінічна медицина» була представлена стендова доповідь на тему «Токсичні субстанції в серці у дітей с вродженими вадами серця та магістральних судин», підготовлена на базі кафедри педіатрії ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького. Зайнято 3-е місце за кращу стендову доповідь клінічної тематики.

Просмотров 41