Научная работа

Научные направления кафедры:
точка свМедико-социальная реабилитация на различных этапах шизофрении с учётом гендерно-возрастных различий.
точка свКлинические, нейрофизиологические, патопсихологические и социально-психологические предпосылки изучения первых психотических эпизодов, и разработка системы профилактики и ранней психосоциальной реабилитации.
точка свИнтегративная оценка влияния коренных социальных изменений и экстремальных условий жизнедеятельности на особенности психического здоровья и личностные ресурсы населения Донбасса. Разработка системы медико-психологической реабилитации, направленной на преодоление негативных последствий кризисных ситуаций и эффективное использование личностного потенциала у больных с психическими расстройствами, ассоциированными со стрессом.

Научные достижения кафедры

Патенты:
1. Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Спосіб інтенсивної терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою // 25.11.2013, Бюл. №22.- UA 85800 U
2. Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Спосіб комплексної терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою// 25.11.2013, Бюл. №22. — UA 85806 U
3. Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Спосіб терапії рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою //10.01.2014, Бюл. №1. — UA 86766 U
4. Петрюк П.Т., Сосін І.К., Петрюк О.П., Абрамов В.А., Каленюк А.Ф., Іваничук О.П. Спосіб інтенсивного лікування рецидиву простої шизофренії з безперервним перебігом та агресивною поведінкою //10.01.2014, Бюл. №1. — UA 86767 U
5. Петрюк П.Т., Петрюк О.П., Сосін І.К., Абрамов В.А., Кузнецов В.М., Каленюк А.Ф., Іваніков Ю.В., Іваничук О.П. Спосіб лікування рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою //10.01.2014, Бюл. №1.- UA 86836 U

Методические рекомендации:
1. Абрамов В.А., Марута Н.О., Ряполова Т.Л., Абрамов О.В., Студзінський О.Г., Путятін Г.Г., Жигуліна І.В. Критерії добровільної згоди під час надання психіатричної допомоги// Методичні рекомендації. – Донецьк, 2011. — 20с.
2. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Жигуліна І.В., Голоденко О.М., Студзінський О.Г., Денисов Є.М. Психотерапія в системі ранньої психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію// Методичні рекомендації. — Донецьк, 2011. — 30с.
3. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Кокотова О.О., Денисов Є.М., Пирков С.Г., Виговська О.М. Система профілактики та психотерапевтичної корекції емоційного вигоряння у середнього медичного персоналу психіатричних установ // Методичні рекомендації. – Донецьк, 2011. — 24с.
4. Абрамов В.А., Марута Н.О., Ряполова Т.Л., Абрамов О.В., Путятін Г.Г., Жигуліна І.В. Антистигматизаційні підходи до надання психіатричної допомоги // Методичні рекомендації. – Донецьк, 2011.- 31с.
5. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Абрамов О.В., Голоденко О.М., Студзінський О.Г., Жигуліна І.В. Оцінка ризику суспільної небезпеки хворих при недобровільних формах психіатричного втручання // Методичні рекомендації. — Донецьк, 2011. — 28с.
6. Абрамов В.А., Осокіна О.І., Студзінський О.Г., Пінчук І.Я., Ушенін С.Г., Пирков С.Г., Виговська О.М. Діагностика та психотерапевтична корекція порушення усвідомлення психічної хвороби на ранніх стадіях шизофренії // Методичні рекомендації. – Донецьк, 2011. – 39с.
7. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Абрамов О.В., Путятін Г.Г., Жигуліна І.В. Методичний комплекс для оцінки стигматизуючих ефектів психіатричної допомоги // Методичні рекомендації. – Донецьк, 2011. — 24с.
8. Абрамов В.А., Марута Н.О., Ряполова Т.Л., Абрамов О.В., Путятін Г.Г., Жигуліна І.В., Нікіфоров Ю.В. Етико-правові підходи до оцінки недобровільних мір і ризику завдання шкоди хворому під час психіатричного втручання // Методичні рекомендації. — Донецьк, 2011. — 31с.
9. Абрамов В.А., Марута Н.О., Ряполова Т.Л, Абрамов О.В., Путятін Г.Г., Жигуліна І.В., Студзінський О.Г., Осокіна О.І. Систематизація передумов і механізмів формування стигми у хворих на психічні розлади // Методичні рекомендації. — Донецьк, 2011. — 28с.
10. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Голоденко О.М., Студзінський О.Г., Жигуліна І.В. Методичний комплекс ретроспективної оцінки доманіфестного етапу першого психотичного епізоду: метод. реком. – Донецьк, 2013. – 38 с.
11. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Ряполова Т.Л., Виговська О.М., Студзінський О.Г. Методичний комплекс оцінки екзистенційно-особистісного відновлення хворих на перший психотичний епізод: метод. реком. – Донецьк, 2013. – 40 с.
12. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Путятін Г.Г., Ушенін С.Г., Шелестова М.О. Перший психотичний епізод: система екзистенційно-особистісного відновлення хворих: метод. реком. – Донецьк, 2013. – 32 с.
13. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Голоденко О.М., Денисов Є.М., Студзінський О.Г., Малтапар О.К. Інсайт-орієнтована психотерапія у хворих на перший психотичний епізод: метод. реком. – Донецьк, 2013. – 32 с.
14. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Ряполова Т.Л., Пирков С.Г., Путятін Г.Г., Ушенін С.Г. Екзистенційно-гуманістичний напрямок в системі функціонального відновлення хворих на перший психотичний епізод : метод. реком. – Донецьк, 2013. – 32 с.
15. Марута Н.О., Абрамов В.А., Осокіна О.І., Пирков С.Г., Виговська О.М., Денисов Є.М., Ушенін С.Г. Сенс перенесеного психіатричного досвіду у хворих на перший психотичний епізод: метод. реком. – Донецьк, 2013. – 32 с.

Нововведения:
1. Н.О. Марута, В.А. Абрамов, Т.Л.Ряполова, О.В. Абрамов, І.В. Жигуліна, Г.Г. Путятін, Ю.В. Нікіфоров. Етико-правові підходи до оцінювання недобровільних заходів та ризику заподіяння шкоди хворому під час психіатричного втручання // Реєстр галузевих нововведень.- Випуск 36-37. – Київ, 2012.- № 336/37/12.
2. В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, І.В. Жигуліна, О.М. Голоденко, О.Г. Студзінський, Є.М. Денисов. Інтегративний психотерапевтичний підхід у ранній психосоціальній реабілітації хворих, що перенесли маніфест ний епізод шизофренії// Реєстр галузевих нововведень.- Випуск 36-37. – Київ, 2012.- № 337/37/12.
3. Н.О. Марута, В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.В. Абрамов, Г.Г. Путятін, І.В. Жигуліна. Комплекс антистигматизаційних підходів до надання психіатричної допомоги // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012. — № 338/37/12.
4. В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.В. Абрамов, О.М. Голоденко, О.Г.Студзінський, І.В. Жигуліна. Методичний комплекс для оцінки ризику суспільної небезпеки хворих // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012.- № 339/37/12.
5. В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.В. Абрамов, Г.Г. Путятін, І.В. Жигуліна. Методичний комплекс для оцінки стигматизуючих ефектів психіатричної допомоги //Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012.- Реєстр. № 340/37/12.
6. В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова,О.О. Кокотова, Є.М. Денисов, С.Г.Пирков, О.М.Виговська. Система профілактики та психотерапевтичної корекції емоційного вигоряння у середнього медичного персоналу психіатричних установ // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012.- Реєстр. № 341/37/12.
7. Н.О. Марута, В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.В Абрамов, О.Г. Студзінський, Г.Г. Путятін, І.В.Жигуліна. Системний підхід до добровільного вираження згоди пацієнта на надання психіатричної допомоги // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012. — № 342/37/12.
8. Н.О. Марута, В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.В Абрамов, О.Г. Студзінський, Г.Г. Путятін, І.В.Жигуліна. Системний підхід до добровільного вираження згоди пацієнта на надання психіатричної допомоги // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012.- № 343/37/12.
9. Н.О. Марута, В.А. Абрамов, Т.Л.Ряполова, О.В. Абрамов, І.В. Жигуліна, Г.Г. Путятін, О.Г. Студзінський, О.І. Осокіна. Структурно-динамічна модель стигматизації хворих на психічні розлади // Реєстр галузевих нововведень. — Випуск 36-37. – Київ, 2012. — № 344/37/12.

Предложение о сотрудничестве (к другим кафедрам, другим вузам):
Совместные научные работы с сотрудниками кафедры психиатрии Курского государственного медицинского университета (Россия).
1. Денисов Е.М., Бельских И.А., Мельниченко В.В. Оценка качества жизни студентов-медиков в стрессогеных условиях // Материалы конференции «Инновационные здоровьесохраняющие технологии в повышении качества жизни».- Донецк, 2015. – С.98-101.
2. Денисов Е.М., Бельских И.А., Тихонова А.С. Уровень нервно-психического напряжения у лиц, находящихся в состоянии хронического стресса // Материалы конференции «Инновационные здоровьесохраняющие технологии в повышении качества жизни».- Донецк, 2015. – С.102-106.

 
Проводимые научно-практические конференции:
1. Кафедрой проведён научно-практический семинар с международным участием «Личностно-ориентированная психиатрия: ценностно-гуманистический поход, г. Донецк, 19-20 сентября 2013 г.
2. Науково-практична конференція ««Особистісно-орієнтована психіатрія: ціннісно-гуманістичні підходи до лікування та реабілітації хворих». 29-30 травня 2014 р., м. Донецьк – Жданівка.

Просмотров 386

Click to listen highlighted text!