Основные публикации лаборатории теоретической и прикладной нейрофизиологии кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н. Казакова

1. Влияние разрушения супрахиазматических ядер гипоталамуса на аутосенсибилизацию организма крыс / [В.Н. Казаков, Д.Ю. Кустов, Е.А. Ракша-Слюсарева, А.А. Слюсарев, П.Я. Кравцов, Ю.И. Николенко, В.А. Коноплянко, В.И. Янкилевич] // Нейрофизиология. – 2003. – Т.35, №2. – С. 129 – 133.
2. Кустов Д.Ю., Друпп Ю.Г., Слюсарев О.А. Вплив оваріектомії та подальшої трансплантації культури оваріальної тканини на показники грумінгу у щурів // Трансплантологія. – 2004. – Т.7., №3. – С. 293 – 295.
3. Сопряжённость изменений клеточного состава вагинальных мазков и концентрации половых гормонов в крови крыс при различных вариантах коррекции овариальной недостаточности / [Д.Ю. Кустов, А.А. Слюсарев, Е.А. Ракша-Слюсарева, В.А. Коноплянко, Ю.Г. Друпп] // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2005. – Т.14, №1. – С. 28 – 32.
4. Кустов Д.Ю. Застосування грумінг-тесту для оцінки стану нейроендокринної системи при патології гонад // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – №2(9). – С. 131 — 132.
5. Єльський В.М., Зябліцев С.В., Кокіна І.В., Кустов Д.Ю. Особливості поведінкових реакцій при синдромі нейрогуморальної дизрегуляції за умов дії галогенізованих похідних нітробензолу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2010. – №2 (13). – С. 47 – 50.
6. Кравцов П.Я., Кустов Д.Ю., Кокіна І.В., Сюсюк Н.В. Грумінгова активність самців білих щурів з моделлю ревматоїдного артриту // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – №1 (10). – С. 263 – 267.
7. Кустов Д.Ю., Слюсарев О.А., Друпп Ю.Г., Ракша-Слюсарева О.А. Трансплантаційна та медикаментозна корекція стану психонейроімуноендокринної системи при оваріальній недостатності в експерименті: монографія. – М-во освіти і науки України, Донец. нац. медичний ун-т ім. М. Горького. – Донецьк: ДонНМУ, 2011. – 124 с.
8. Кустов Д.Ю., Кокіна І.В., Тарапата М.І. Дослідження впливу трансплантації ембріональних стовбурових клітин на поведінку щурів після опромінення // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2011. — №1 (11). – С. 338 – 347.
9. Казаков В.М., Тарапата М.І., Кустов Д.Ю., Кокіна І.В. Грумінгова поведінка щурів з моделлю ревматоїдного артриту до та після корекції нейротропними речовинами // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – Т.21, №1. – С. 8 – 10.
10. Єльський В.М., Зябліцев С.В., Кокіна І.В., Кустов Д.Ю. Кальцій-фосфорний обмін та його гормональна регуляція при експериментальному атопічному дерматиті // Університетська клініка – 2012. – Т.8, №2. – С. 183 – 185.
11.Кустов Д.Ю. Вплив трансплантації ембріональних стовбурових клітин і флуоксетину на грумінгову та рухову активність щурів з моделлю ревматоїдного артриту // Питання експериментальної та клінічної медицини / Збірник статей. Вип. 17, Т.1. – Донецьк.: ДонНМУ, 2013. – С. 108 – 112.
12. Кустов Д.Ю. Вплив гонадектомії на поведінку самиць щурів з моделлю ревматоїдного артриту // Питання експериментальної та клінічної медицини / Збірник статей. Вип. 17, Т.3. – Донецьк.: ДонНМУ, 2013. – С. 109 – 115.
13. Кустов Д.Ю. Кокіна І.В., Сівенкова О.В. Зміни поведінки щурів з індукованим гіпертиреозом при застосуванні багатоголчатих різнометалевих аплікаторів // Питання експериментальної та клінічної медицини / Збірник статей. Вип. 17, Т.3. – Донецьк.: ДонНМУ, 2013. – С. 116 – 123.
14. Кустов Д.Ю. Кокина И.В., Валигун Я.С., Реготун Т.А. Влияние индуцированного аутоиммунного тиреоидита на поведение // Вестник здравоохранения. – Вып. 1, Ч.2. – Донецк, 2016. – С. 294 – 297.
15. Кустов Д.Ю. Влияние трансплантационной коррекции на поведение гонадэктомированных самцов крыс с моделью ревматоидного артрита // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения». – 28–29 октября 2016 г. – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» Прага 2016. – С. 118 – 123.
16. Изменение показателей крови у крыс с моделью аутоиммунного гипогонадизма до и после коррекции / [Д.Ю. Кустов, И.В. Кокина, А.С. Косторев, Т.А. Реготун, Я.С. Валигун] // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения». – 28–29 октября 2016 г. – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» Прага 2016. – С. 123 – 127.
17. Изменения поведения и лейкоцитарной формулы белых крыс в динамике развития аутоиммунного гипогонадизма / [Д.Ю. Кустов, И.В. Кокина, А.С. Косторев, Т.А. Реготун, Я.С. Валигун] // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2016. – Т.25, №1. – С. 41 — 47.
18. Влияние длительного введения гепарина на поведение белых крыс с моделью аутоиммунного гипогонадизма / [Д.Ю. Кустов, И.В. Кокина, А.С. Косторев, Т.А. Реготун, Я.С. Валигун] // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2017. – Т.26, №2. – С. 104 – 111.
19. Патент №38777А, Укр., МКІ: А61В18/12, ДонДМУ. Пристрій для моделювання руйнування мозкової тканини. Кустов Д.Ю., Коноплянко В.О., Сюсюк Н.В. Заява №2000095533 від 27.09.2000. Опубл. 15.05.2001. Промислова власність. — Бюл. №4.
20. Деклараційний патент на корисну модель 16150 Україна, МПК А 61 В 5/00. ДонДМУ. Спосіб оцінки стану організму тварини. Кустов Д.Ю., Ракша-Слюсарева О.А. , Слюсарев О.А. , Друпп Ю.Г. № u 2006 02422; заявл. 06.03.06; опубл. 17.07.06, Бюл. №7.
21. Деклараційний патент на корисну модель 37457 Україна, МПК А 61 В 8/00. ДонНМУ. Спосіб оцінки стану організму тварини. Кустов Д.Ю., Ракша-Слюсарева О.А. , Слюсарев О.А. , Друпп Ю.Г. № u 2008 08709; заявл. 01.07.08; опубл. 25.11.08, Бюл. №22.
22. Деклараційний патент на корисну модель 114861 Україна, МПК G09B 23/28. Кустов Д.Ю., Кокина И.В., Реготун Т.А., Валигун Я.С., Косторев А.С. Способ моделирования аутоиммунного гипогонадизма. u2016 09474, заявл. 13.09.2016, Опубл. 27.03.2017, Бюл. №6.
23. Деклараційний патент на корисну модель 114862 Україна, МПК G09B 23/28. Кустов Д.Ю., Кокина И.В., Реготун Т.А., Валигун Я.С. Способ моделирования ревматоидного артрита. u2016 09475, заявл. 13.09.2016, Опубл. 27.03.2017, Бюл. №6.
24. Деклараційний патент на корисну модель 118029 Україна, МПК G01N 33/564, A61K 35/55, A61P 5/14 Кустов Д.Ю., Кокина И.В., Реготун Т.А., Валигун Я.С., Косторев А.С. Способ моделирования аутоиммунного тиреоидита. u2016 10892, заявл. 31.10.2016, Опубл. 25.07.2017, Бюл. №14.

Просмотров 233

Click to listen highlighted text!