Основные публикации кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии

МОНОГРАФИИ:
1. Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу умов праці на здоров’я гірників вугільних шахт: монографія / За ред.. Г. С. Передерія, Д. О. Ласткова, О. В. Партаса. – Донецьк: Світ книги, 2012. – 319 с. Співавтори: Передерій Г.С., Ластков Д.О., Партас О.В., Пономаренко А.М., Ветров С.Ф., Валуцина В.М., Ніколенко О.Ю., Зайка Д.С., Н. Д. Ласткова, Решетюк В.А.
2. Мишин В.В., Гриценко Л.З., Ананьева М.Н., Шипов Д.О. «Пробиотики» , монография-Донецк-2012.-192с.

СТАТЬИ:
1. Єльський В.М., Зябліцев С.В., Кокіна І.В., Кустов Д.Ю. Кальцій-фосфорний обмін та його гормональна регуляція при експериментальному атопічному дерматиті // Університетська клініка. – Донецьк: ДонНМУ, 2013. – Том 8, № 2. – С. 183 – 185.
4. Кокіна І.В. Патогенетична роль аутоімунних антитіл при атопічному дерматиті // Вісник невідкладної та відновної медицини. – Донецьк: ДУ «ІНВХ ім. В.К. Гусака НАМН України», 2013. – Том 14, № 1. – С. 103 – 105.
5. Жадинский Н.В., Жадинский А.Н. Устройство и способ для оценки влияния токсических веществ на макрофаги //Вестник гигиены и эпидемиологии.-2012.-Том 16, №2.-С.224-226.
6. Ніколенко О.Ю. Особливості порушення пуринового обміну у хворих на пневмоконіоз гірників та у щурів з моделлю пневмоконіозу / О.Ю. Ніколенко, Х. Е. Могилевська, В. Ю. Ніколенко // Динамика и современная наука. Материалы ІХ международной научно-практической конференции. 17-25 июля, 2013. Том 9. Лекарство. – С. 27-30.
7. Окремі імунні показники у гірників вугільних шахт із хронічною попереково-крижовою радикулопатією / О. В. Агаркова, В. Ю. Ніколенко, Г. О. Бондаренко, О. Ю. Ніколенко, Г. В. Тищенко, Х. Е. Могилевська // Південно-український медичний науковий журнал. Одеса. – 2013. — № 3. – С.9-12.
8. Зміни загального стану гірників вугільних шахт, хворих на хронічну попереко-крижову радикулопатію / О. В. Агаркова, В.Ю. Ніколенко, Х.Е. Могилевська, О.Ю. Ніколенко, М.Г. Ламбрино, С.І.Ліннік, Н.О. Мухіна // Вестник гигиены и эпидемиологии. (Приложение). 2013 – Т. 17, № 1. – С. 15-19.
9. Гриценко Л.З., Мишин В.В., Межова О.К., Пучков А.В., Дмитренко З.Г. Использование мыла с содержанием оливкового масла для обработки рук специалистов в хирургической практике //Медико-соціальні проблеми сім’ї, 2013. Том 18№1-с.98-102.
10. Жадинский Н.В., Борота А.В., Жадинский А.Н. Роль микроорганизмов в заживлении ран // Вісник української медичної с томатологічної академії . Актуальні проблеми сучасної медицини.-Полтава 2013 .-Том 13, вип.1 (41).-С.210-212
11. Ніколенко О. Ю. Загострення хронічного обструктивного захворювання легень. Причини, реабілітація та профілактика / О. Ю. Ніколенко // Вісник гігієни та епідеміології. – 2012.- Т. 16, № 2. – С. 246-250.
12. Nikolenko O.Y. Peculiarities of phagocytic activity of neutrophils in rats a model of Colinet-Caplan’s syndrome / O.Y. Nikolenko, J.A. Lygina, V.Y. Nikolenko // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konferens “Veda a vznik – 2013/2014” 27 prosincu 2013 – 05 ledna 2014 roku. Dil 29 Lekarstvi.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. – 88 stran.
13. Особливості імунних та аутоімунних порушень при гострих гіпоксичних енцефалопатіях у гірників вугільних шахт / А. В. Ігошина, О. А. Статінова, О.Ю. Ніколенко, О. В. Безсмертна, О. Г. Ладарія, В. Ю. Ніколенко // Матеріали за Х международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременнната наука — 2014» 17-25 април, 2014 г. Том 26. Лекарство. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014. – С. 51-56.
14. Ніколенко О.Ю. Нові підходи до моделювання на щурах синдрому Коліне-Каплана / О.Ю. Ніколенко, В. Ю. Ніколенко, Х. Е. Могилевська // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2013” Volume 28. Medycyna. Weterynaria.: Przemysl. Nauka I stadia – S. 30-36.
15. Основні імунні показники у гірників вугільних шахт із хронічною попереко-крижовою радикулопатією / В. Ю. Ніколенко, О. В. Агаркова, Г. О. Бондаренко, О. Ю. Ніколенко, Х. Е. Могилевська // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 126-131. ekm.kharkiv@mail.ru
16. Вплив комплексного лікування гірників вугільних шахт, хворих на хронічну попереко-крижову радикулопатію, на біохімічні показники / О. В. Агаркова, В. Ю. Ніколенко, О. Ю. Ніколенко, Х.Е. Могилевська // Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Nastoleni moderni vedy – 2013” 27 zari – 05 rijna 2013 roku. Dil 11. Lekarstvi. Biologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. — S. 23-28.
17. Особливості захворювання на хронічні попереко-крижові радикулопатії в гірників вугільних шахт та їх зв’язок з умовами праці / В. Ю. Ніколенко, О. В. Агаркова, Х. Е. Могилевська, О. Ю. Ніколенко, А. В. Ніколенко // Материали за ІХ международна научна практична конференция «Научният потенциал на света — 2013» 17-25 септември, 2013 г. Том 15. Лекарство. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. – С. 37-44.
18. Ніколенко О.Ю. Модель синдрому Коліне-Каплана на щурах / О. Ю. Ніколенко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 122-125. ekm.kharkiv@mail.ru
19. Николенко О.Ю. Экспериментальный подход к воспроизведению антракосиликатоза на крысах / О.Ю. Николенко, Д. О. Ластков, В. Ю. Николенко, К. Э. Могилевская // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 132-134. ekm.kharkiv@mail.ru
20. Хламидийная инфекция как вариант скрытой инфекции урогенитального тракта / О. Ю. Николенко, Л. З. Гриценко, Н. В. Жадинский, М. Н. Ананьева, Е. С. Трифонова // Медіко-соціальні проблеми сім’ї. – 2014. – Т. 19, № 1. – С. 128-132.
21. Nikolenko O.Y. Peculiarities of phagocytic activity of neutrophils in rats a model of Colinet-Caplan’s syndrome / O.Y. Nikolenko, J.A. Lygina, V.Y. Nikolenko // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konferens “Veda a vznik – 2013/2014” 27 prosincu 2013 – 05 ledna 2014 roku. Dil 29 Lekarstvi.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. – 88 stran.
22. Особливості імунних та аутоімунних порушень при гострих гіпоксичних енцефалопатіях у гірників вугільних шахт / А. В. Ігошина, О. А. Статінова, О.Ю. Ніколенко, О. В. Безсмертна, О. Г. Ладарія, В. Ю. Ніколенко // Матеріали за Х международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременнната наука — 2014» 17-25 април, 2014 г. Том 26. Лекарство. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014. – С. 51-56.
23. Ніколенко О.Ю. Нові підходи до моделювання на щурах синдрому Коліне-Каплана / О.Ю. Ніколенко, В. Ю. Ніколенко, Х. Е. Могилевська // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2013” Volume 28. Medycyna. Weterynaria.: Przemysl. Nauka I stadia – S. 30-36.
24. Основні імунні показники у гірників вугільних шахт із хронічною попереко-крижовою радикулопатією / В. Ю. Ніколенко, О. В. Агаркова, Г. О. Бондаренко, О. Ю. Ніколенко, Х. Е. Могилевська // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 126-131. ekm.kharkiv@mail.ru
25. Вплив комплексного лікування гірників вугільних шахт, хворих на хронічну попереко-крижову радикулопатію, на біохімічні показники / О. В. Агаркова, В. Ю. Ніколенко, О. Ю. Ніколенко, Х.Е. Могилевська // Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Nastoleni moderni vedy – 2013” 27 zari – 05 rijna 2013 roku. Dil 11. Lekarstvi. Biologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. — S. 23-28.
26. Особливості захворювання на хронічні попереко-крижові радикулопатії в гірників вугільних шахт та їх зв’язок з умовами праці / В. Ю. Ніколенко, О. В. Агаркова, Х. Е. Могилевська, О. Ю. Ніколенко, А. В. Ніколенко // Материали за ІХ международна научна практична конференция «Научният потенциал на света — 2013» 17-25 септември, 2013 г. Том 15. Лекарство. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. – С. 37-44.
27. Ніколенко О.Ю. Модель синдрому Коліне-Каплана на щурах / О. Ю. Ніколенко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 122-125. ekm.kharkiv@mail.ru
28. Николенко О.Ю. Экспериментальный подход к воспроизведению антракосиликатоза на крысах / О.Ю. Николенко, Д. О. Ластков, В. Ю. Николенко, К. Э. Могилевская // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – Том 60, № 3. – С. 132-134. ekm.kharkiv@mail.ru
29. Хламидийная инфекция как вариант скрытой инфекции урогенитального тракта / О. Ю. Николенко, Л. З. Гриценко, Н. В. Жадинский, М. Н. Ананьева, Е. С. Трифонова // Медіко-соціальні проблеми сім’ї. – 2014. – Т. 19, № 1. – С. 128-132.
30. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ СЕЧОСТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ //МЕДИКО – СОЦИАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМ´Ї , — 2014г., — Т. 19, №2, — АВТОРЫ : Гриценко Л.З., Мишин В.В., Шипов Д.О., Гриценко Ю. П., Межова О.К.
31. Влияние однократного запыления на развитие аутоиммунных нарушений у крыс с моделью хронического обструктивного заболевания легких / Николенко О.Ю., Ластков Д.О., Николенко В.Ю., Солодилов А.И., Лобода Ю.А, Завгородняя Л.А., Хижая Ю.Д., Ринсевич Ю.С., Смирнова А.В. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2015. – Т. 19, №2. – С. 4-6.
32. Энцефалопатии вследствие острого отравления монооксидом углерода и метаном у горнорабочих угольных шахт и вегетативно-вестибулярные нарушения у них / Игошина А.В., Николенко В.Ю., Николенко О.Ю., Бондаренко Г.А., Ладария Е.Г., Тищенко А.В., Ламбрино М.Г., Могилевская К.Э., Тимошенко В.В. //Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2015. – Т. 19, №2. – С. 21-25.
33. Некоторые аспекты иммунизации работающих беременных против гриппа / Николенко О.Ю., Гриценко Л. З., Жадинский Н. В., Николенко В.Ю., Мишин В.В., Лыгина Ю.А. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2015. – Т. 19, №2. – С. 77-79.
34. Беременность и грипп / Николенко О.Ю., Гриценко Л.З., Жадинский Н.В., Николенко В.Ю., Мишин В.В., Лыгина Ю.А. //Медико-социальные проблемы семьи. – 2015. – Т. 20, № 1-2. – С. 65-70.
35. Влияние ВПГ2 и цитомегаловируса на беременность / Николенко О.Ю., Гриценко Л.З., Жадинский Н.В., Николенко В.Ю., Мишин В.В., Межова O.K. // Медико-социальные проблемы семьи. – 2015. – Т. 20, № 3-4. – С. 68-72.
36. Основні вегетативно-вестибулярні порушення при токсико-гіпоксичній енцефалопатії внаслідок гострого отруєння монооксидом вуглецю та метаном у гірників вугільних шахт / Ігошина А.В.. В.Ю. Ніколенко, Г.В. Тищенко, О.Ю. Ніколенко // Международный неврологический журнал. – 2015. – Т.75, №5. – С. 143-148.
37. Model of chronic obstructive pulmonary disease in rats with disorders in oxidant-antioxidant system / Nikolenko O.Yu., Nikolenko V.Yu., Lastkov D.O., Lygina Yu.A. Nikolenko O.Yu., Nikolenko V.Yu., Lastkov D.O., Lygina Yu.A. // Университетская клиника. – 2015. – Т.11, №1. – С. 93-95.
38. Вплив фізіотерапії багатоголчататими різнометалевими амплікаторами на поведінку щурів з моделлю гіпотиреоза / Кустов Д.Ю., Кокіна І.В., Сівенкова О.В. // Університетська клініка. – Донецьк: ДонНМУ, 2014. – Т. 10, № 1. — С. 45-47.
39. Стадійність розвитку порушень нейрогуморальної регуляції при експериментальному атопічному дерматиті / Єльський В.М., Зябліцев С.В., Кокіна І.В. // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – Том 10, № 2, Луганськ, 2015. – С. 9-15.
40. Кокина И. В. Патогенетическая роль антитироидных антител и нарушения функции щитовидной железы при атопическом дерматите Scientific bases of development and realization of moderntechnologies of health protection / Materials of AllRussian research and practical conference withinternational participation, October 28–29, 2016. – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», Prague, 2016. – p. 143 – 147.
41. Изменение показателей крови у крыс с моделью аутоиммунного гипогонадизма до и после коррекции / Кустов Д. Ю., Кокина И. В., Косторев А. С., Реготун Т. А., Валигун Я. С. // Scientific bases ofdevelopment and realization of modern technologies of health protection / Materials of AllRussian researchand practical conference with international participation, October 28–29, 2016. – Vědecko vydavatelskécentrum «Sociosféra-CZ», Prague, 2016. – p. 123 – 127.
42. Постинъекционные абсцессы- современный взгляд на проблему /Жадинский Н.В., Жадинский А.Н. // Вестник гигиены и эпидемиологии.-2016.-Том20,№1.-С.67-69.
43. Сыщикова О.В. Влияние фиторекультивации техногенных ландшафтов предприятий горнорудной промышленности на функционирование сообществ актиномицетов // Экология. – 2016. — № 3. – С. 197-204.
44. Сыщикова О.В. Особенности количественного состава микроорганизмов в техногенных почвах железорудных отвалов // Промышленная ботаника. – 2016. – Вып. 15-16. С. – 74-80.
45. Сыщикова О.В., Сыщиков Д.В. Микробиологическая характеристика различных подтипов черноземов // Материалы Международной научно–практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания заповедника “Хомутовская степь” “Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке” (24-26 августа 2016 г., Донецк). – Донецк. – 2016. – 187-192.
46. Сыщикова О.В., Жадинский Н.В. Влияние техногенного загрязнения на структуру сообщества почвенных актиномицетов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения” (28-29 октября, 2016 г., Прага). – Ростов-на-Дону. – 2016. – С. 433-436.
47. Жадинский Н.В., Сыщикова О.В. Макрофагальная трансформация мононуклеарных клеток крови больных с гнойными ранами // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения” (28-29 октября, 2016 г., Прага). – Ростов-на-Дону. – 2016. – С. 160-164.
48. Функциональное состояние иммунной системы у горнорабочих с гипоксической энцефалопатией / А.В. Игошина, О.Ю. Николенко, А.В. Тищенко, В.Ю. Николенко // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2016. – Т. 25, № 2. – С. 94-97.
49. Николенко О.Ю. Нарушения в клеточном иммунитете и оксидантно-антиоксидантной системе в модели пневмокониоза на крысах / О.Ю. Николенко // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2016. – Т. 25, № 2. – С. 121-126.
50. Нарушения в иммунной системе у горнорабочих угольных шахт при пневмокониозе / О.Ю. Николенко, Д.О. Ластков, В.Ю. Николенко, Е.Г. Ляшенко // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 93-96.
51. Реабилитация горнорабочих угольных шахт при вибрационной болезни от локальной вибрации / К. Э. Могилевская, В.Ю. Николенко, Г. А. Бондаренко, Е.Г. Ладария, А. В. Тищенко, Н. Д. Ласткова, О. Ю. Николенко // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 86-89.
52. Оценка рисков здоровью горнорабочих угольных шахт как современный механизм обеспечения безопасности производственной среды / О. В. Партас, Д.О. Ластков, Г. С. Передерий, О. Ю. Николенко, И. Д. Ласткова // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 123-127.
53. Жадинский Н.В., Жадинский А.Н., Сыщикова О.В. Госпитальная инфекция // Вестник гигиены и эпидемиологии Том 20, №2, 2016.-С.50-54.
54. Сыщикова О.В., Жадинский Н.В. Идентификация и видовое разнообразие актиномицетов рода Streptomyces в чернозёмах // Вестник гигиены и эпидемиологии Том 21, №1, 2017.-С.56-59.
55. Сыщикова О.В., Жадинский Н.В. Идентификация и видовое разнообразие актиномицетов рода Streptomyces в чернозёмах // Вестник гигиены и эпидемиологии Том 21, №1, 2017.-С.56-59
56. Сыщиков Д.В., Приходько С.А., Удодов И.А., Сыщикова О.В. Влияние комплекса хелатов микроэлементов на ростовые показатели растений на начальном этапе онтогенеза // Промышленная ботаника. – 2017. – Вып. 17. С. – 35-41.
57. Сыщиков Д.В., Сыщикова О.В. Влияние коллекционных древесных насаждений ГУ «Донецкий ботанический сад» на агрохимические показатели почв // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2017. – Т. 26, № 3. – С. 79-86.

Просмотров 180

Click to listen highlighted text!