Публикации в 2014 году

1. Думанський Ю.В., Івнєв Б.Б., Первак М.Б., Басій Р.В., Владзімирський А.В. «Застосування сучасних педагогічних технологій для підвищення якості підготовки лікарів у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького». – Медична освіта. – 2014. — №2. – С.48-51.
2. Думанський Ю.В., Івнєв Б.Б., Первак М.Б., Басій Р.В., Владзімирський А.В. «Застосування сучасних педагогічних технологій для підвищення якості підготовки лікарів у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького». – Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». Тернопіль, 2014. – С. 431-434.
3. Карлова Т.Є Особливості метамови медичної науки / Т.Є. Карлова // Studia Linguistica : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — С. 82-87.

Просмотров 136

Click to listen highlighted text!